menu

Biologische wijn

In de wijngaard

Het doel van de biologische werkende wijnboer is het tot stand brengen van een biologisch evenwicht in de wijngaard. Hij stimuleert de weerstand van de wijnstok en creëert een zo gunstig mogelijk klimaat voor de natuurlijke bestrijding van allerlei natuurlijke bedreigingen.

Dit kan door de inzet van:
- groenbemesters
- voorzichtige inzet van mechanische bodembewerking
- bodemvoorziening met compost en organisch materiaal
- niet te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst

De wijnboer accepteert een bepaalde, natuurlijke uitval door bijvoorbeeld schadelijke insecten en ziekte. In noodgevallen bestrijdt hij deze met spuitmiddelen op kruiden/planten basis. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische-/synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De geringe opbrengsten en schone manier van werken geven typische, zuivere en karaktervolle wijnen.

In de kelder
Daar moet de wijnboer het zonder (in de conventionele wijnbouw meestal toegestane) zuiverings- en hulpmiddelen stellen. De wijnen worden met natuurlijk bentoniet (natrium kleisoort) of eiwit geklaard. In uitzonderlijke gevallen is een zwaveloplossing toegestaan om voor het transport de wijn te stabiliseren. Deze toevoeging ligt tenminste 1/3 onder de toegelaten hoeveelheid en meestal nog minder.

Biologische controle
Voor elke wijnboer die biologische wijn verkoopt gelden tenminste de EU- richtlijnen voor de biologische wijnbouw (2092/91), die vastleggen welke hulpmiddelen in de wijngaard en in de kelder ingezet mogen worden. Organisaties zoals Demeter of Nature et Progrés waar de meeste biologische wijnboeren aangesloten zijn, hebben in de regel nog strengere regels dan de EU.

Het wijnbedrijf
Het wijnbedrijf wordt jaarlijks tenminste één keer gecontroleerd en gecertificeerd. Hiernaast vinden er ook onaangekondigde bedrijfscontroles plaats. Op het etiket is de garantie aan het controlenummer te herkennen. Bewaakt wordt dat conventionele chemische bestrijdingsmiddelen evenals kunstmest en ander verboden middelen in de kelder en in de wijngaard niet aanwezig zijn of gebruikt worden.

Onze omgeving
Het niet gebruiken van synthetische spuitmiddelen bespaart grote hoeveelheden herbiciden, insecticiden en nitraten. De biologische wijngaard is een intact zijnde, in volle gezondheid verkerend ecologisch wijnveld met uitmuntende wijnstokken.