menu

Kraakman's Wijnhandel

anno 1804

 

...

lees meer

Over de historie ...

Eens moet het maar gebeuren...

Na 214 jaar en zes generaties Kraakman zal de firma per medio 2018
ophouden te bestaan.

Voor mij is het na 18 jaar in de vorige en 18 jaar in deze eeuw tijd om
aan iets heel anders te denken. En de 7e generatie heeft beslist andere
aspiraties.

Mede namens mijn voorvaderen dank ik u hartelijk voor het vertrouwen 
en de eeuwenlange loyaliteit.

   Het ga u goed!

   Frans & Danielle Kraakman