menu

In den beginne ...Eens moet het maar gebeuren...

Na 214 jaar en zes generaties Kraakman is de firma per medio 2018
opgehouden te bestaan.

Voor mij is het na 18 jaar in de vorige en 18 jaar in deze eeuw tijd om 
aan iets heel anders te denken. En de 7e generatie heeft beslist andere 
aspiraties.

Mede namens mijn voorvaderen dank ik u hartelijk voor het vertrouwen 
en de eeuwenlange loyaliteit.

   Het ga u goed!

   Frans & Danielle Kraakman
-------------------------------------------

Oude KraakmanGenealogie

Oude KraakmanDeze begint met een Cornelis Craekman geboren omstreeks 1540. Deze Cornelis had één zoon, Jacob Corneliszn (ca. 1575-1656). Deze Jacob wordt genoemd in diverse officiële stukken. Deze Jacob werd vermeld als Schepen en Burgemeester in aktes uit 1611-1618-1619-1624-1625-1632-1633-1638. De wijziging in schrijfwijze van Craeckman naar Kraakman werd ingezet met Pieter Kraakman (1660-1733) en is sindsdien niet meer veranderd. [foto: interieur Verdonkenoord]

Oprichting

Oude KraakmanMet de komst van Jacob Kraakman (1782-1825) werd de wijndynastie ingezet. In 1801 vertrok Jacob vanuit de Egmonden naar Alkmaar waar hij in 1804 een herberg exploiteerde aan het Scharlo.  Hij verkocht, samen met zijn vrouw Elisabet de Waard ‘Rijnse Wijnen’ per fles. In 1818 nam hij het ‘Groot Koffyhuis’ over aan het Verdronkenoord (nu huis nr. 114) en breidde uit met enkele pakhuizen aan De Laat. De herberg c.q. wijnhandel werd na het vroege overlijden van Jacob op 27 april 1825 voortgezet door zijn 18-jarige zoon Johannes. In 1866, toen Johannes overleed, was het diens zoon Theodoor die op 24 augustus 1865 Amsterdam voor Alkmaar verruilde om als wijnkoper en kastelein zijn vader op te volgen. Hij doorkruiste het hele land om zijn wijnen te verkopen. Na Theodoors’ overlijden op 26 januari 1910 was het Jacobus Petrus Josephus ofwel ‘Co’, die als vierde generatie Kraakman het stokje overnam. Op 24 januari 1941 stierf hij, 64 jaar oud. Zoon Hein, op dat moment 21 jaar en vijfde Kraakman op rij was voor het beroep van wijnhandelaar in de wieg gelegd. Hein verkocht zijn pakhuizen in 1954 en bouwde achter zijn winkel-woonhuis aan het Verdronkenoord een magazijn. [foto: Hein Kraakman]